O bibliotece

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

O Bibliotece

Biblioteka Centrum powstała w we wrześniu 2007 roku. Początkowo na pomieszczenia biblioteczne składały się nieistniejące już sale budynku „A”, które zostały przebudowane w 2008 roku. W związku z licznymi zmianami architektonicznymi Centrum Kształcenia Praktycznego,  biblioteka swoje miejsce zmieniała  4 razy, aż do 2011 roku, kiedy to ostatecznie księgozbiór został przeniesiony do lokalu Zabrzańskiego Centrum Informacji o Rynku Pracy. Z chwilą utworzenia we wrześniu 2008 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu, działającego przy CKPiU, biblioteka powiększyła grono czytelników  o słuchaczy  szkół dla dorosłych. Od tego czasu biblioteka czynna jest również w weekendy.

Początkowo księgozbiór biblioteki był znikomy. Znacznie powiększył się w 2008, roku kiedy to dyrekcja szkoły,  przejęła woluminy należące niegdyś do biblioteki Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Zabrzu. Tym samym księgozbiór Centrum zyskał wiele egzemplarzy książek techniczno-zawodowych oraz beletrystycznych.  Co roku zbiory wzbogacane są nie tylko poprzez zakup literatury fachowej  i niezbędnych podręczników lecz również dzięki pomocy darczyńców. W marcu 2012 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki  w oparciu o program MOL.

Pracownice biblioteki aktywnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach z życia placówki, prowadzą Kronikę szkoły. Współpracują z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu. Współorganizują z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną ( filia w Zabrzu) - spotkania informacyjne, warsztaty i wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy zabrzańskich szkół oraz służą pomocą fachową dotyczącą pracy biblioteki szkolnej.

Cytaty o książkach:

 • "Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serce  wzruszeniem (Kornel Makuszyński)
 • "Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)
 • "Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów" (Kartezjusz)
 • "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem" (przysłowie chińskie)
 • "Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji" (Bille Joe)

 


 

W dniu 22 listopada 2012 r., w CKPiU w Zabrzu, z siedzibą przy ul. 3 Maja 95, w obecności  Zastępcy Naczelnika  Wydziału Oświaty – mgr Ewy Wolnicy, Dyrektorzy:

 

 • Miejskiej Biblioteki Publicznej  – mgr Tomasz Iwasiów,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu – mgr inż. Ryszard Gruca,  

 

Podpisali porozumienie, mające na celu  :

 

 • poszerzenie oferty czytelniczej dla mieszkańców Zabrza,
 • wymianę  książek pomiędzy bibliotekami,
 • przygotowywanie okolicznościowych wystaw,
 • organizowanie  warsztatów szkoleniowych,
 • integrację  środowiska bibliotekarskiego.

 

Ze zbiorów biblioteki szkolnej - zgodnie z jej regulaminem , będą mogli korzystać czytelnicy MBP i okoliczni mieszkańcy  - przez cały tydzień, także w soboty i niedziele.

 

Godziny otwarcia dostępne są na górze strony.
Regulamin zgodny z podpisanym porozumieniem, zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły 1 grudnia br.
W zbiorach biblioteki CKPiU znajdują się książki między innymi z zakresu:

 

 • pedagogiki,
 • psychologii,
 • doskonalenia zawodowego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • budownictwa,
 • elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 • górnictwa,
 • żywienia,
 • medycyny (zdrowie, anatomia człowieka, medycyna kliniczna, psychiatria, pediatria, pielęgniarstwo, ginekologia i położnictwo).

 

Aktualnie prowadzone są prace związanie z komputeryzacją zbiorów w programie MOL. W styczniu 2013 roku, przeglądanie katalogów dostępne będzie w sieci.

Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów oraz stanowisk z dostępem do Internetu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-08
Data publikacji:2016-03-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1224