Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Współpraca z Firmą Atlas nawiązana

20 września 2017

Dnia 14 września 2017 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu podpisało umowę o współpracy z Firmą Atlas Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, liderem w kształtowaniu rynku budowlanego w Polsce. Tym samym dołączyliśmy do grona nielicznych szkół i placówek oświatowych, które objęte zostały patronatem tej firmy.

W ramach współpracy nasi nauczyciele oraz uczniowie kształcący się w zawodach budowlanych będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach teoretycznych i praktycznych, organizowanych na terenie pracowni budowlanych Filii Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego mieszczących się przy ul. Zwrotniczej 11 w Zabrzu. Firma Atlas desygnowała do bezpośredniej opieki nad naszym Centrum Pana Marka Ogazę. Szkolenia umożliwią młodzieży zapoznanie się z najnowszymi materiałami i technologiami branży budowlanej.

Firma Atlas będzie wspierała naszą placówkę, przekazując nam nieodpłatnie swoje produkty oraz materiały dydaktyczne.

Dziękujemy za wybranie naszego Centrum, jako placówki patronackiej.

Liczymy na bardzo owocną współpracę, która przyniesie korzyści, w szczególności naszym uczniom.

Udział uczniów CKP w konkursie „Najsprawniejszy w zawodzie”.

6 września 2017

W dniu 1 czerwca 2017 w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego odbył się XI Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs

„Najsprawniejszy w Zawodzie”.

 

Konkurs odbył się pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów CKP i CKU.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele 12 placówek kształcenia zawodowego reprezentujący takie miasta jak: Bielsko Biała, Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Pyskowice, Ruda Śląska, Rybnik, Wodzisław Śląski, Zabrze i  Gliwice.

Celem Konkursu było: sprawdzenie umiejętności uczestników z zakresu obróbki ręcznej. Uczestnicy mieli do wykonania element blokady zasuwy.
Po bardzo wyrównanej i zaciętej rywalizacji klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – CKP Jastrzębie Zdrój
II miejsce – CKUiP Bielsko Biała
III miejsce –CKZiU Częstochowa

X miejsce -  CKP Zabrze

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie klasy 2A (operator obrabiarek CNC)

Mateusz Czech oraz Mateusz Drab pod opieką Krzysztofa Nawrockiego.


Indywidualnie:  Mateusz Czech zajął IV miejsce; Mateusz Drab XXIII miejsce.

Wycieczka pracowników CKPiU

6 września 2017

Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Orawskie Podzamcze

w dniach 26.05- 28.05 oraz 02.06 – 04.06.2017 r.

W wyjeździe uczestniczyli pracownicy i emeryci wraz z rodzinami. Zakwaterowani byliśmy w pięknym ośrodku wypoczynkowym „Stasinda” w Bukowinie Tatrzańskiej.

 W programie wyjazdu było zwiedzanie Zakopanego oraz spacer Doliną Strążyską. Co odważniejsi zdobywali górskie szczyty. Konne zaprzęgi zawiozły nas na ognisko w lesie z pieczeniem kiełbasek.  Zwiedziliśmy piękny zamek na skale w Orawskim Podzamczu. Był czas na basen oraz wspólne wieczorne biesiadowanie i smakowanie specjałów góralskiej kuchni.  Dopisała pogoda więc podziwialiśmy panoramę Tatr. Atmosfera była wspaniała dlatego w dobrych humorach wróciliśmy do Zabrza.

Rozpoczęcie roku szkolnego

30 sierpnia 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 09.09.2017 r. o godzinie 1000.

Serdecznie zapraszamy.

Oferta edukacyjna

27 marca 2017

OFERTA EDUKACYJNA  22.08.2017r

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu

ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze
tel. (32) 370-15-99
e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl

www.ckp.zabrze.pl

Zapraszamy do nauki w naszym Centrum!

Jesteśmy placówką publiczną, posiadamy szeroką ofertę edukacyjną, a także, jako nieliczni, bazę do kształcenia praktycznego w wielu zawodach. Nauka u nas jest bezpłatna, w zaocznym systemie kształcenia (zajęcia w soboty         i niedziele).

W roku szkolnym 2017/2018 trwa nabór do następujących typów szkół
dla dorosłych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zabrzu:

 • klasa I i klasa II (po zasadniczej szkole zawodowej).

Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych w Zabrzu:

 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku kształcenia;
 • Technik administracji – 2 lata kształcenia;
 • Technik rachunkowości - 2 lata kształcenia;
 • Technik usług kosmetycznych - 2 lata kształcenia;
 • Technik informatyk - 2 lata kształcenia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Ukończenie KKZ umożliwia (po spełnieniu innych warunków) uzyskanie dyplomu robotnika wykwalifikowanego lub technika w następujących zawodach:

 • Górnik eksploatacji podziemnej;
 • Technik górnictwa podziemnego;
 • Blacharz izolacji przemysłowych;
 • Monter izolacji przemysłowych;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 • Technik urządzeń sanitarnych;
 • Monter izolacji budowlanych;
 • Murarz-tynkarz;
 • Technik budownictwa;
 • Elektromechanik;
 • Elektryk;
 • Technik elektryk;
 • Mechanik pojazdów samochodowych;
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających;
 • Technik mechanik;
 • Ślusarz;
 • Sprzedawca;
 • Technik handlowiec;
 • Fryzjer;
 • Technik usług fryzjerskich;
 • Technik usług kosmetycznych;
 • Technik obsługi turystycznej;
 • Technik hotelarstwa,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Aby uzyskać dyplom technika w danym zawodzie, należy posiadać wykształcenie średnie, ukończyć odpowiednie dla danego zawodu KKZ oraz zdać egzaminy zawodowe w OKE. Osoby bez wykształcenia średniego mogą rozpocząć kształcenie w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, gdyż nasze Centrum umożliwia równoległą naukę w szkole i na KKZ.

Uwaga!

Absolwenci 2 i 3 letnich zasadniczych szkół zawodowych z lat poprzednich mogą rozpocząć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od klasy drugiej.

Do nauki na KKZ w systemie zaocznym zapraszamy:

 • osoby pełnoletnie,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
 • osoby bez wykształcenia,
 • osoby uczące się w szkole dziennej lub dla dorosłych,
 • absolwentów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,
 • absolwentów wyższych uczelni,
 • osoby chętne do zmiany zawodu.

Podstawowym celem zmian w kształceniu zawodowym jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Ryszard Gruca – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu wyróżniony tytułem „Kreator Kompetencji Zawodowych”

25 lipca 2017

W dniu 08.06.2017 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego w Łodzi odbyło się XXXI Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 Uroczystość ta została objęta patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, Ośrodka Rozwoju Edukacji w  Warszawie i Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

 Patronat medialny nad uroczystością objęli: Radio Łódź, TVP Łódź, TV TOYA, Dyrektor Szkoły - miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej, Tygodnik Społeczno-Oświatowy Głos Nauczycielski, gazetaDziennik Łódzki, czasopismo Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji.

 Celem uroczystości było wyróżnienie najbardziej kreatywnych i aktywnych placówek oświatowych, przedsiębiorstw, w których młodzież poznaje nowe trendy, techniki i technologie,  szkół wprowadzających innowacje pedagogiczne, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów i nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji pedagogicznej, ale także pokazanie potencjału rozwojowego, w tym intelektualnego środowiska oświatowego w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

 W czasie gali przyznano tytuły i certyfikaty w następujących kategoriach:

-        Talent Uczniowski,

-        Nauczyciel Innowator,

-        Mój Mistrz,

-        Kreator Innowacji,

-        Kreator Kompetencji Zawodowych,

-        Kreator Kompetencji Społecznych,

-        Lider w Edukacji,

-        Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej,

-        Promotor Rozwoju Edukacji,

-        Partner Przyjazny Edukacji,

-        Innowacyjna Firma,

-        Organizacja Innowacyjna,

-        Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego,

-        Mistrz Pedagogii,

-        Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych,

-        Afirmator Ruchu Innowacyjnego,

-        HOMO CREATOR.

Za znaczące osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji przyznano Statuetki Skrzydła Wyobraźni.

 Wnioski o przyznanie tytułów i certyfikatów rozpatrywała specjalnie powoływana Kapituła Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczącą jest Małgorzata Brzezińska Konsul Honorowy Wielkiej Brytanii.

 W szczególny sposób zostały dostrzeżone i docenione wysiłki Miasta Zabrze wkładane w istotny rozwój nowoczesnej bazy kształcenia praktycznego, wyróżniającą współpracę z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców, pozyskiwanie dla edukacji zawodowej najnowszych maszyn, urządzeń, technik i technologii.

 W kategorii Kreator Kompetencji Zawodowych certyfikat odebrał dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu Ryszard Gruca.

 Tym cenniejsze wydaje się to wyróżnienie, iż spośród ok. 150 centrów kształcenia praktycznego w Polsce wyróżniono tym certyfikatem tylko trzy: nasze, w Swarzędzu i Jarosławiu

 Jako ciekawostkę należy podać, iż wśród wyróżnionych znaleźli się  m.in.: znana z programów TV, zasłużona dla edukacji prawnej sędzia Anna Maria Wesołowska (certyfikat Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych), dziennikarz, lektor filmowy, radiowy i telewizyjny Tomasz Knapik (statuetka Skrzydła Wyobraźni) czy spośród licznego grona wyróżnionych pracowników nauki prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego - wybitny profesor pedagogiki, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (certyfikat Homo Creator).

 Ryszard Gruca nie jest też jedynym wyróżnionym zabrzaninem. W poprzedniej edycji,
w roku 2016 statuetkę Skrzydła Wyobraźni otrzymał absolwent zabrzańskiego III LO dziennikarz naukowy i fizyk, popularyzator nauki dr Tomasz Rożek.

 

ROZDANIE ZAŚWIADCZEŃ DLA ABSOLWENTÓW KKZ

13 czerwca 2017

Serdecznie zapraszamy w dniu  24.06.2017 r. o godz. 10.00 na uroczyste rozdanie zaświadczeń dla absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.19, A61, B5, B18, B.21, E.7, M.18, i M.19.

Przejdź do - III Konkurs Fryzjerski

III Konkurs Fryzjerski

7 czerwca 2017

Przejdź do - Uliczne Czytanie

Uliczne Czytanie

30 maja 2017

Uliczne czytanie

 

W dniu 10 maja 2017 roku

uczniowie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu

wzięli udział  w happeningu
W Zabrzu dobrze mi się czyta” .


Przed budynkiem szkoły odbyło się głośne czytanie wybranych fragmentów powieści i wierszy przez pracownika i nauczycieli szkoły. Następnie w Zabrzu odbyła się impreza międzyszkolna, której celem było  zainspirowanie i zachęcenie uczniów do czytania oraz wyjście z czytaniem do innych zgodnie z misją: „Pokaż, że czytasz!”. W trakcie spotkania młodzież przebrana za postaci z książek czytała ulubione lektury oraz skandowała hasła promujące czytelnictwo. Odbyło się również  spotkanie
z Panem Markiem Szołtyskiem, autorem książek o Śląsku.

 

     Organizatorzy akcji: Biblioteka ZSO nr 11 w Zabrzu we współpracy
z Fundacją „Nasza Trójka”, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Katowicach - Filia w Zabrzu, Filia nr 11 i 20 MBP w Zabrzu, MDK nr 2 w Zabrzu.

AKCJA „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ”

29 maja 2017

AKCJA „KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ” POTRWA OD 1-10 CZERWCA 2017 r.
(OPRÓCZ WEEKENDU 3-4 CZERWCA).

CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI:

- PRZYNIEŚ CIEKAWĄ KSIĄŻKĘ
W DOBRYM STANIE,

- WYMIEŃ JĄ NA INNĄ.

DO WŁĄCZENIA SIĘ W AKCJĘ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW, SŁUCHACZY, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW CKPiU.

W DNIACH 1 i 10 CZERWCA AKCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA KORYTARZU PRZY PORTIERNI.

W POZOSTAŁE DNI AKCJA ZOSTANIE PRZEPROWADZONA W BIBLIOTECE CKPiU.

ZAPRASZAMY!!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5521