Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW CKPiU w ZABRZU w OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 z uwzględnieniem zasad RODO

Artykuły

15 września 2020

15 września 2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2020

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Zabrzu  w dniu 12 września 2020 r. (sobota) o godz. 8.00.

Rekrutacja nauczycieli 2020/21

23 lipca 2020

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 zatrudni w Centrum Kształcenia Zawodowego (system nauki tygodniowy) oraz w Branżowej Szkole II stopnia i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (system nauki zaoczny) nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach:

 • budowlanych
 • elektrycznych
 • fryzjerskich
 • kosmetycznych
 • samochodowych
 • mechanicznych

Wymiar  etatu uzależniony od przeprowadzonego naboru.

Wykształcenie i kwalifikacje zgodne obowiązującymi przepisami.

Kwestionariusz osobowy pobrany ze strony internetowej www.ckp.zabrze.pl/aktualności, proszę składać do dnia 21.08.2020r. w sekretariacie szkoły lub drogą mailową na adres kadry@ckp.zabrze.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - LINK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 95, tel. 884 956 297, strona internetowa: www.ckp.zabrze.pl, e-mail: ckp@ckp.zabrze.pl, REGON: 240584297, NIP: 648-26-15-452
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z:

1)      w przypadku rekrutacji pracowników dydaktycznych: ustawy z 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela oraz  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2)      w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

3)      w przypadku rekrutacji innych pracowników:  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4)      w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane:

1)      w przypadku rekrutacji pracowników samorządowych: przez 3 miesiące od momentu ogłoszenia wyników. W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat;

2)      w przypadku rekrutacji innych pracowników, w tym dydaktycznych: w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych – 10 lat; w przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji;

3)      w przypadku nieprowadzenia procesu rekrutacji: jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane przez 2 lata od momentu złożenia. Jeśli w tym czasie zostanie otwarte postępowanie rekrutacyjne dane będą przechowywane w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych (patrz: lit. a). W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania,  wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

RUSZA REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

8 czerwca 2020

Od 15 czerwca 2020 r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie do szkół dla dorosłych. Informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków oraz kryteriów przyjęcia do szkoły zamieszczone będą w zakładce „Rekrutacja”.

Czytaj więcej o: RUSZA REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Wirtualne dni otwarte

1 czerwca 2020

Uczniów, rodziców uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz nauczycieli zapraszamy na wirtualny spacer po pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa COWID-19  uniemożliwiły stacjonarne poznanie pracowni praktycznej nauki zawodu.  Dlatego uczniom, rodzicom i nauczycielom szkól z terenu Zabrza proponujemy wędrówkę po naszej witrynie internetowej. Poznacie nowoczesne pracownie, obejrzycie film o placówce, w prezentacjach dowiecie się o pracy pedagoga szkolnego i naszej biblioteki.  Materiały przygotowane są w zakładce Wirtualne DNI Otwarte.


WEJDZ, POZNAJ, POCZUJ
ODWIEDZCIE NAS - Serdecznie Zapraszamy

19 maja 2020

19 maja 2020

3 Maja Narodowe Święto Ustanowienia Konstytucji.

28 kwietnia 2020

Patriotyzm można wyrażać na wiele sposobów”  ze względu na obowiązujące wciąż ograniczenia i zasady bezpieczeństwa związane z występowaniem koronawirusa -  COWID-19 tegoroczne obchody Święta Konstytucji będą odbywać się w zmienionej formie.
Śledząc informacje prasowe i telewizyjne  można się w nie włączyć. Dla przybliżenia znaczenia tego Święta zachęcamy do oglądnięcia prezentacji.

Prezentacja

Konstytucja 3 maja - historia prosto z zamku 

Dzień Ziemi 2020

23 kwietnia 2020

22 kwietnia obchodzony był w Polsce Międzynarodowy Dzień Ziemi.

Każdego roku w CKPiU obchodzony jest ten Dzień. 
Głównym celem obchodów jest promowanie wśród uczniów i słuchaczy Centrum postaw proekologicznych. W ten sposób zwracamy uwagę na kruchość ekosystemu naszej planety. W tym roku obchodzony był trochę inaczej. Uczniowie i słuchacze mogli wziąć udział w wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury. Tegoroczne obchody przeniosły się bowiem do internetu

Czytaj więcej o: Dzień Ziemi 2020

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:31321