Available courses

Celem tego kursu jest aktualizacja wiedzy oraz podniesienie świadomości pracowników C K P i U.  Potrzeba taka wynika z  obowiązku ochrony danych osobowych. W związku z ZARZĄDZENIEM NR 20/2017 DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO i USTAWICZNEGO w ZABRZU z dnia 14.07.2017 powołuje się nową Polityką  Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Uprasza się wszystkich pracowników do zapoznania się z nowymi dokumentami.