Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest publiczną placówką oświatową, prowadzącą szkolenia, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe dla uczniów i słuchaczy zabrzańskich szkół zawodowych oraz średnich, a także bezpłatne kształcenie osób dorosłych.

Centrum jest głównym organizatorem Zabrzańskich Targów Edukacji „Szkolne Prezentacje”. Współorganizuje wraz z innymi zabrzańskimi instytucjami Dni Nauki, Targi Pracy i Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Posiadamy:

 • certyfikat ISO 9001:2008,
 • jako jedyna placówka w Zabrzu akredytację do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - w zawodach w których prowadzimy kształcenie,
 • własne warsztaty szkoleniowe,
 • nowoczesną bibliotekę, 
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
 • nadany przez Bibliotekę Narodową numer ISBN dla wydawnictw własnych,
 • budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców. 

W skład CKPiU w Zabrzu wchodzi:

Centrum Kształcenia Praktycznego kształcące w 4-letnim Technikum w zawodach: technik mechanik, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik górnictwa podziemnego, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik obsługi ruchu turystycznego, technik technologii żywienia, technik żywności i usług gastronomicznych, technik cukiernik oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter konstrukcji budowlanych, murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, blacharz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter elektronik, monter izolacji budowlanych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 - kształcące w trybie zaocznym, w skład którego wchodzą: Szkoła Policealna nr 9 dla Dorosłych oferująca zdobycie zawodu technika : BHP, administracji, rachunkowości, pojazdów samochodowych, usług kosmetycznych, eksploatacji portów i terminali, informatyka, drogownictwa, geodety oraz florysty;  II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: oferujemy zdobycie kwalifikacji w następujących zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, cieśla, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, technik budownictwa, elektromechanik, elektryk, technik elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa.

Bibliotekę uruchomiono 1 września 2007 roku, z obsadą ½ etatu. Od września 2011 roku biblioteka czynna jest siedem dni w tygodniu.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, którego celem jest dokształcanie pracowników młodocianych oraz realizowanie, w trybie kształcenia kursowego, zadań z zakresu doskonalenia zawodowego osób dorosłych. Ośrodek może także podejmować inne zadania z tego zakresu, zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Ośrodek Kształcenia Kursowego oferujący szeroką gamę usług szkoleniowych.

Jako instytucja szkoleniowa jesteśmy wpisani: do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00099/2010 – załącznik nr 1.

Posiadamy następujące pracownie:

Zespół Pracowni Technicznych:

 • pracownia elektrotechniczna
 • pracownia metrologii - pomiarów liniowych
 • pracownia elektromechaniczna
 • pracownia montażu
 • pracownia obróbki mechanicznej
 • pracownia blacharska
 • dwie pracownie obróbki ręcznej
 • pracownia mechatroniki samochodowej
 • pracownia naprawy podzespołów samochodowych
 • dwie pracownie naprawy samochodów
 • pracownia elektroniki samochodowej
 • pracownia diagnostyki samochodowej

Hala Nowych Technologii:

 • pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie firmy HAAS
 • pracownia CAD/CAM
 • pracownia instalacji sanitarnych firmy ROCA Hostel Guido
 • pracownia fryzjerska
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia hotelarska
 • pracownia obsługi turystycznej

Filia nr 1:

 • pracownia instalacyjna
 • pracownia instalacyjno - posadzkarska
 • pracownia malarsko - tapeciarska
 • pracownia murarska
 • pracownia posadzkarsko - montażowa

Współpracujemy ze szkołami:

 • Centrum Edukacji,
 • Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego,
 • Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu,
 • Zespół Szkół Samochodowych,
 • Zespół Szkół Nr 3,
 • Zespół Szkół Nr 17,
 • Zespół Szkół Specjalnych Nr 42,
 • Zespół Szkół Spożywczych.

Współpracujemy z następującymi partnerami:

 • Haas Automation Inc. Abplanalp Consulting
 • AEFER S.A.
 • Roca
 • KOPEX Machinery S.A.
 • Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna
 • Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Grupa Powen-Wafapomp S.A.
 • Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno Handlowe "Poch" Sp. z o.o.
 • Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.
 • ELPRO-7 Sp. z o.o.

7 lutego 2011 roku CKPiU otrzymało Certyfikat Jakości ISO 9001:2008, a jego uroczyste wręczenie odbyło się podczas konferencji w dniu 21 marca. W lutym 2014 r. nastąpiła recertyfikacja na dalsze trzy lata.

W ramach projektu unijnego „Inwestycja w przyszłość = inwestycja w siebie”, realizowanego od 01.12.2011 do 30.11.2013 r., 86 osób bezrobotnych miało szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych w naszej placówce. Projektem kierowała wicedyrektor Mariola Jakubiec-Gawron.

Zmiany w kształceniu zawodowym dla dorosłych, spowodowały uruchomienie (od września 2012 r.) w CKU nr 1 – Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych. Pierwsi słuchacze: Kursu M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych) i kursu M.11 (Eksploatacja złóż podziemnych), zakończyli naukę w listopadzie 2013 r.

Rozszerzeniem oferty szkoleniowej w Centrum było otwarcie Ośrodka Szkolenia Kierowców. Od 3 kwietnia 2013 r., uczniowie i słuchacze CKPiU, mogą uzyskać prawo jazdy kategorii B.

13 maja 2014 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Hali Nowych Technologii, gdzie zostały m.in. zainstalowane 3 obrabiarki sterowane numerycznie CNC. Odbyła się konferencja „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, na której prelekcje wygłosili:

 • Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik,
 • prof. Jerzy Buzek,
 • Gene Haas – właściciel Haas Automation,
 • Alain Reynvoet – Dyrektor zarządzający Haas Automation,
 • Maciej Śmigrodzki – Prezes Zarządu Abplanalp.

Kolejnym wydarzeniem w życiu placówki było otwarcie w dniu 19 października 2014 roku:

 • pracowni instalacji sanitarnych „Roca” w Zespole Pracowni – Hala Nowych Technologii,
 • oraz zespołu pracowni hotelarskich, gastronomicznych, kosmetycznych i fryzjerskich w Hostelu Guido, w których praktyki odbywać będą uczniowie i słuchacze Centrum.

Częścią gali była konferencja „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, w trakcie której głos zabrali m.in.: Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik, Rektor Politechniki Śląskiej - prof. Andrzej Karbownik, Dyrektor HR firmy Roca – Ryszard Rożek. Zaprezentowano filmy o Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” oraz rezultatach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Dzięki temu projektowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, wzbogaciło się o nowe trzy maszyny do obróbki mechanicznej:

 • wiertarko-frezarkę KF 20,
 • frezarkę UWF 110,
 • przecinarkę taśmową 310 DG,
 • oraz narzędzia pomiarowe i skrawające.

Uczniowie kształcący się w pracowni obróbki mechanicznej uzyskali możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi nowoczesnych obrabiarek.

W ramach projektu Erazmus+ utworzono korsorcjum 5 szkół, którego liderem jest CKPiU, pod kierownictwem wicedyrektor Marioli Jakubiec-Gawron. Czas realizacji projektu: „Dualne kształcenie zawodowe w postindustrialnej rzeczywistości”, to 01.06.2015 do 31.05.2017 roku. W tym czasie uczniowie odbędą praktyki zawodowe we francuskim środowisku pracy, gdzie przećwiczą umiejętności praktyczne wymagane w danym zawodzie, aby stać się lepszymi fachowcami w swojej dziedzinie.

W dniu 21.10.2015r. odbyła się uroczystość otwarcia pracowni Odnawialnych Źródeł Energii firmy Fortum. W czasie akademii głos zabierali: Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik; Prezes Fortum Power – Mikael Lemsrtom i w-ce Prezes ds. komunikacji – Izabela Van der Bosche. Pracownicy CKPiU uczestniczyli:

 • w 2 wycieczkach edukacyjno – integracyjnych. W Warszawie (26-27.09.2015), zwiedzili Zamek Królewski, Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik oraz Łazienki. Wyjazd do Ołomuńca (19.12.2015), połączony był z pobytem na Jarmarku świątecznym,
 • jak co roku w uroczystej Wigilii (21.12.2015).

Warte podkreślenia jest zaangażowanie Rady Słuchaczy naszej placówki (opiekun p. Ilona Markowicz), w organizację po raz trzeci spotkania z seniorami Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu. Dzięki ofiarności pracowników i słuchaczy CKPiU, udało się przygotować drobne upominki (część własnoręcznie), które wręczył Święty Mikołaj, a na twarzach podopiecznych zagościł uśmiech. W akcję włączyła się biblioteka szkolna, która zebrała 200 książek, przekazanych do tej instytucji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-07
Data publikacji:2016-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10755